Układy zasilania rezerwowego i awaryjnego oraz zasady ich doboru

Zasilacze bezprzerwowe (UPS) Zasilacz UPS jest to urządzenie przeznaczone do bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych wrażliwych na przerwy w zasilaniu lub wahania napięcia oraz różne inne zakłócenia, występujące w sieci zasilającej. Jest on urządzeniem energoelektronicznym umożliwiającym zasilanie odbiorników z baterii w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej. Eliminuje on zakłócenia pochodzące z sieci energetycznej, utrzymuje stałą […]